Petunia the ostrich
Moulin Roty

Petunia the ostrich

Fur, velour.